Utbyggnad – Kontor, Villa, Radhus

Utbyggnad, vad är det?

En utbyggnad eller tillbyggnad kallas det när du gör åtgärder som ökar en byggnads volym. Det har ingen betydelse i vilken riktning det sker. Till utbyggnad räknas därför även källarutgrävningar, påbyggnader och takkupor om de gör att byggnadens volym ökar.

Hur mycket får jag bygga ut?

Det finns olika typer av utbyggnad. Några kräver bygglov från kommunen, medan andra kan rymmas inom attefallstillägg och behöver därmed inget beviljat bygglov. Du får göra utbyggnader som kräver bygglov upp till den övre gränsen av byggrätt som din fastighet tillåter.

Kontakta din kommun och undersök vad som gäller för just din fastighet och detaljplan.

Utbyggnad Villa Djursholm

Byggföretag för utbyggnad

Välkommen att kontakta oss när du behöver hjälp av någon som kan förverkliga din utbyggnad.

Ta en titt på våra referensobjekt